• pro_banner

ศูนย์ข้อมูล

โซลูชัน5

โครงการศูนย์ข้อมูลนี้คือ 100 เมกะวัตต์สำหรับโรงงานขุดบิตในภูมิภาคอีร์คุตสค์ สหพันธรัฐรัสเซียCNC Electric ส่งมอบ Transformer 3200KVA 10/0.4KV.