• pro_แบนเนอร์

ศูนย์ข้อมูล

โซลูชั่น5

โครงการศูนย์ข้อมูลนี้มีขนาด 100 เมกะวัตต์สำหรับโรงงานขุดบิตในภูมิภาคอีร์คุตสค์ สหพันธรัฐรัสเซียหม้อแปลงไฟฟ้า CNC Electric 3200KVA 10/0.4KV.