• pro_แบนเนอร์

ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

โซลูชั่น6

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยาโวริฟ-1 เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในยูเครนโซลูชั่นของ CNC ช่วยให้ลูกค้าชนะการประกวดราคาที่ประสบความสำเร็จ