• pro_banner

ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

โซลูชัน6

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Yavoriv-1 เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในยูเครนโซลูชันของ CNC ช่วยให้ลูกค้าชนะการประมูลที่ประสบความสำเร็จ