• pro_แบนเนอร์

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นแบรนด์ตัวเลือกอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมไฟฟ้า Deliver Power for Better Life

ภารกิจ

ให้โลกเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพสูงด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับมืออาชีพราคาประหยัด

ค่านิยม

มุ่งเน้นผู้ใช้ การทำงานเป็นทีม ความซื่อสัตย์ นวัตกรรม ความหลงใหล การอุทิศตน

ประมาณ 6