• pro_banner

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นแบรนด์ตัวเลือกแรกในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ส่งมอบพลังเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ภารกิจ

ให้โลกได้เพลิดเพลินกับประสิทธิภาพสูงด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าระดับมืออาชีพราคาประหยัด

ค่านิยม

มุ่งเน้นผู้ใช้, การทำงานเป็นทีม, ความซื่อสัตย์, นวัตกรรม, ความหลงใหล, ความทุ่มเท

เกี่ยวกับ6