• pro_แบนเนอร์

ที่อยู่อาศัย

โซลูชัน1

CNC Electric ประสบความสำเร็จในการคัดเลือกในรายชื่อซัพพลายเออร์ของรัฐบาลเคียฟ และใช้ MCCB, MCB, AC Contactor ของ CNC ในสวิตช์เกียร์จ่ายไฟฟ้า